Balso Aktoriai

Balso aktorių atranka
Balso įrašų tvarkymas ir suvedimas
Balso įrašų pritaikymas užsienio kalbomis
Platus aktorių balsų pasirinkimas daugiau nei 8-mis užsienio kalbomis

Garsas be tekstūros kaip kūnas be odos

Kažko trūksta – klauskite, surasim.